Manažment

LORINC

Ing. Arpád Lörincz

zakladateľ KORSO Group

KRNÁČ2

JUDr. Michal Krnáč, MBA, LL.M

zakladateľ KORSO Group

KRKOŠKA

Ing. Michal Krkoška

manažér divízie developmentu

KONČOK

JUDr. Erik Končok

zástupca advokácie a práva

PECIK_foto

Ing. Emil Pečík

daňový poradca a štatutárny audítor