Supermarket COOP Jednota, nájomné byty pre mesto Rajec

Supermarket COOP Jednota, nájomné byty pre mesto Rajec

2016-2017

  • odkúpenie nevyužívanej haly blízko centra mesta
  • projekcia a prestavba na polyfunkčný objekt
  • 17 nájomných bytov pre mesto Rajec
  • 1100 m² obchodných priestorov dlhodobo prenajatých spoločnosťou COOP Jednota
  • spoločný projekt s mestom Rajec (financovanie zo ŠFRB)
  • odovzdané do užívania