Právo a advokácia

Komplexné právne poradenstvo

Divíziu zastupujú spolupracujúce advokátske kancelárie, ktoré poskytujú odborné poradenstvo pre domácich i zahraničných klientov vo všetkých oblastiach práva. Počas pätnástich rokov významne rozšírili nielen profesionálnu, ale aj regionálnu pôsobnosť do viacerých slovenských i zahraničných miest.

 

Viac sa o našej právnej a advokátskej divízii dozviete na samostatnej stránke: https://krnackoncok.eu/

Oblasti

Dopravné právo

Stavebné právo

Duševné a priemyselné vlastníctvo

Dane a finančné právo

Konkurzy a reštrukturalizácia

Obchodné právo

Medzinárodné arbitráže a spory

Verejná správa

Kde nás nájdete

Sídlo advokátskych kancelárií:

Žilina, Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina

Pobočky:

Bratislava, City Gate, Námestie SNP č. 19, 811 01 Bratislava
Ostrava, Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava, Česká republika

Kontakt