Ochrana a bezpečnosť

Strážna služba, detektívna činnosť, výkup a správa pohľadávok

Skupina KORSO Group poskytuje široké spektrum služieb najmä pre firemnú klientelu. Časť spoločnosti sa venuje bezpečnosti a predchádzaniu komplikácii. Ďalšia časť skupiny rieši už vzniknuté problémy, ktorým sa častokrát nedalo predísť alebo ich bolo veľmi ťažké predvídať.

 

Súčasťou skupiny je tak špičková strážna a bezpečnostná služba, detektívna agentúra, ale aj spoločnosť spravujúca pohľadávky.

Bezpečnostná služba

Detektívna agentúra

Správa pohľadávok

Bezpečnostná služba

Súkromná bezpečnostná služba VS Guard od roku 2013 zabezpečuje nielen klasickú fyzickú ochranu objektov, ale poskytuje aj komplexné služby v oblasti bezpečnosti od ochrany osôb, ich prepravy, vypracovanie bezpečnostných projektov pre priemyselnú bezpečnosť, či rôzne stupne režimových pracovísk. Bezpečnostná služba zabezpečuje aj odborné školenia, keďže v bezpečnosti je aj napriek modernej technike stále rozhodujúci človek.

Vedúci odborní pracovníci majú dlhoročné skúsenosti z rôznych silových a bezpečnostných zložiek nielen na Slovensku. V tejto oblasti ale spolupracujú aj s Inštitútom forenzných medicínskych expertíz.

Vybrané služby

fyzická ochrana objektov, zabezpečenie poriadku

24 hodinová ochrana osôb vrátane ich prepravy

ochrana majetku pri preprave

vypracovanie plánu ochrany

bezpečnostný audit

ochrana nehmotného majetku ako obchodné tajomstvo, výrobné alebo technologické postupy

navrhnutie technických riešení

100 000 000 €

hodnota stráženého majetku

210

online bezpečnostných kamier

12

strážených areálov

8

rokov skúseností

Kontakt

VS Guard, s.r.o.

člen skupiny KORSO Group

Vojtecha Tvrdého 793/21,
010 01 Žilina

TEL: +421 918 515 765

EMAIL: info@vsguard.sk

Detektívna agentúra

V štruktúre skupiny KORSO Group má svoje nezastupiteľné miesto licencovaná detektívna služba VS Detective s.r.o.
V rámci obchodných vzťahov sa môžu niekedy objaviť náznaky alebo priamo pochybnosti o čestnosti a dobrých úmysloch protistrany. Vtedy pomôže iba rýchle, diskrétne, ale najmä dôsledné preverenie, kde verejne dostupné zdroje, internet či „kamaráti kamarátov“ nemusia odhaliť skutočnú pravdu.

V spolupráci s ostatnými divíziami KORSO Group (najmä Slovenská poradenská spoločnosť) je súčasťou služieb aj Business Intelligence, teda komplexné analytické preverenie subjektu nielen z pohľadu oficiálnych dát, účtovníctva, ale najmä overenie aj prípadných skrytých (interných/externých) rizík do budúcna.

Potvrdzovanie alebo vyvrátenie nevery, skrytej drogovej či inej závislosti alebo získavanie dôkazov o utajovaní príjmov kvôli alimentom patrí tiež k našej práci.

Nesúdime. Iba hľadáme pravdu.

 

Dlhoročné skúsenosti našich expertov z bezpečnostných zložiek sú zárukou profesionálneho a najmä veľmi efektívneho prístupu ku každému zadaniu.

 

VS Detective je licencovaná a akreditovaná spoločnosť Policajným zborom Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra SR.

Vybrané služby

hľadanie nezvestných osôb

hľadanie majetku

preverovanie fyzických ale aj právnických osôb

zabezpečovanie dôkazov pre súdy

monitorovanie osôb a objektov

previerky spojené s vymáhaním pohľadávok

certifikované kurzy pre pracovníkov SBS

Kontakt

VS Detective, s.r.o.

člen skupiny KORSO Group

Vojtecha Tvrdého 793/21,
010 01 Žilina

TEL: +421 918 515 765

EMAIL: info@vsdetective.sk

Správa a vymáhanie pohľadávok

Vyriešime vaše problémy. KORSO Group sa prostredníctvom špecializovanej licencovanej spoločnosti BestCredit zaoberá aj profesionálnou správou a vymáhaním pohľadávok.

„Najsmutnejšie prípady sú práve tie, kde úpadok spoločnosti alebo fyzickej osoby nespôsobilo nesprávne alebo chybné konanie samotného dlžníka. Práve preto sme sa rozhodli založiť spoločnosť zastrešenú profesionálmi, ktorej hlavným cieľom je zachovanie etických princípov a citlivosti v prístupe k majiteľom pohľadávok ale aj dlžníkom,” vysvetľuje konateľka spoločnosti JUDr. Petra Lukáčová.

 

Odkupovanie a správa pohľadávok

 

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti BestCredit, s.r.o. je odkupovanie pohľadávok od iných subjektov, ktoré sú držiteľmi licencie na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu a ich následná správa a vymáhanie. Spoločnosť BestCredit, s.r.o. spolupracuje s najvýznamnejšími bankovými a finančnými inštitúciami na území Slovenskej republiky.

 

Spotrebiteľské úvery

 

Spoločnosť BestCredit, s.r.o. je od roku 2019 držiteľom licencie Národnej banky Slovenska na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu.

Spoločnosť tak poskytuje klientom úvery v zmysle licencie. Úver je vždy zabezpečený nehnuteľnosťou dlžníka.

Kontakt

BestCredit, s.r.o.

Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto

Pracovné dni: 8:00 – 16:00 hod.

TEL: +421 903 224 424

EMAIL: info@bestcredit.sk