Viac ako zodpovedný development

Skupina KORSO Group sa v roku 2020 stala korunou viac ako 20-ročnej spolupráce viacerých spoločností.

Názov spoločnosti je poctou talianskemu psiemu plemenu Cane Corso. To je známe už zo starovekého Ríma, no v sedemdesiatych rokoch 20. storočia bolo na prahu vyhynutia. Rovnako ako zodpovedný development na Slovensku, ktorému sa KORSO Group venuje.

Skupina KORSO Group sa v roku 2020 stala korunou viac ako 20-ročnej spolupráce viacerých spoločností.

Názov spoločnosti je poctou talianskemu psiemu plemenu Cane Corso. To je známe už zo starovekého Ríma, no v sedemdesiatych rokoch 20. storočia bolo na prahu vyhynutia. Rovnako ako zodpovedný development na Slovensku, ktorému sa KORSO Group venuje.

Naše hodnoty

Cane Corso je ušľachtilý pes, ktorý nadovšetko miluje rodinu, chráni ju a nedovolí, aby sa jej niečo stalo. Vie byť hravý, ale aj dôrazný zároveň. Presne tak isto pre nás v KORSO Group je rodina a jej spokojnosť na prvom mieste. Naše developerské projekty sú hravé, no prísne zamerané na kvalitu a detail.

Spokojnosť.
Zodpovednosť.
Kvalita a detail.

Naše hodnoty

Cane Corso je ušľachtilý pes, ktorý nadovšetko miluje rodinu, chráni ju a nedovolí, aby sa jej niečo stalo. Vie byť hravý, ale aj dôrazný zároveň. Presne tak isto pre nás v KORSO Group je rodina a jej spokojnosť na prvom mieste. Naše developerské projekty sú hravé, no prísne zamerané na kvalitu a detail.

Spokojnosť.
Zodpovednosť.
Kvalita a detail.

„Trvalo to neuveriteľných desať rokov. No nakoniec sa nám najmä vďaka zápalu Arpáda Lőrincza podarilo prejsť cez všemožné úskalia a s hrdosťou sme dokončili jedinečný priemyselný park. Na Slovensko sme priviedli spoločnosti s vysokou pridanou hodnotou a vytvorili im podnikateľský priestor. Renomované firmy už dnes zamestnávajú viac ako 1200 ľudí a práve to bol a je náš cieľ, v ktorom mienime pokračovať. “

spoluzakladateľ KORSO Group Michal Krnáč

Management

KORSO Group nadväzuje na aktivity spoločnosti L&K DEVELOPMENT, ktorú založili obchodní partneri Arpád Lőrincz a Michal Krnáč.

LORINC
Ing. Arpád Lörincz
zakladateľ KORSO Group
KRNÁČ2
JUDr. Michal Krnáč, MBA, LL.M
zakladateľ KORSO Group
KRKOŠKA
Ing. Michal Krkoška
manažér divízie developmentu
KONČOK
JUDr. Erik Končok
zástupca advokácie a práva
PECIK_foto
Ing. Emil Pečík
daňový poradca a štatutárny audítor

Management

KORSO Group nadväzuje na aktivity spoločnosti L&K DEVELOPMENT, ktorú založili obchodní partneri Arpád Lőrincz a Michal Krnáč.

LORINC
Ing. Arpád Lörincz
zakladateľ KORSO Group
KRNÁČ2
JUDr. Michal Krnáč, MBA, LL.M
zakladateľ KORSO Group
KRKOŠKA
Ing. Michal Krkoška
manažér divízie developmentu
KONČOK
JUDr. Erik Končok
zástupca advokácie a práva
PECIK_foto
Ing. Emil Pečík
daňový poradca a štatutárny audítor

História

Spoločne sa im podarilo aj napriek zložitému legislatívnemu ale aj majetkovo-právnemu prostrediu úspešne dokončiť nadštandardný priemyselný park v obci Veľká Ida, kde aktuálne pôsobia vysoko technologické firmy s viac ako 1200 zamestnancami.

História

Spoločne sa im podarilo aj napriek zložitému legislatívnemu ale aj majetkovo-právnemu prostrediu úspešne dokončiť nadštandardný priemyselný park v obci Veľká Ida, kde aktuálne pôsobia vysoko technologické firmy s viac ako 1200 zamestnancami.

Divízie

Skupinu KORSO Group tvoria štyri divízie, ktoré poskytujú služby blízke developmentu a zodpovednému obchodovaniu. Súčasťou skupiny sú spoločnosti, ktoré sa špecializujú na komplexný stavebný inžiniering, právne služby, ale aj audit a ekonomické poradenstvo, správu nehnuteľností vrátane ich stráženia.

Nehnuteľnosti

a development

Výstavba a správa

komerčných, bytových

a priemyselných objektov

a parkov.

Právo

a advokácia

Komplexné právne

poradenstvo vo všetkých

oblastiach už od roku

2003.

Audit

a účtovníctvo

Audítorská činnosť,

daňové, ekonomické

a business pora-

denstvo.

Ochrana

a bezpečnosť

Profesionálny inžinier-

ing, vymáhanie pohľa-

dávok, strážna a detek-

tívna služba.

Nehnuteľnosti a development

Výstavba a správa komerčných, bytových a priemyselných objektov a parkov.

Právo a advokácia

Komplexné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach od roku 2003.

Audit a účtovníctvo

Daňové, ekonomické a business poradenstvo. Audítorská činnosť.

Ochrana a bezpečnosť

Profesionálny inžiniering, vymáhanie pohľadávok, strážna, detektívna služba a iné.