Potraviny Koruna, Martin, Podháj – Stráne

Potraviny Koruna, Martin, Podháj – Stráne

2019

  • nadobudnutie zanedbanej budovy
  • komplexný projekt revitalizácie
  • 350 m² obchodných priestorov dlhodobo prenajatých spoločnosti KORUNA
  • 18 parkovacích miest