Logistický a priemyselný park Veľká Ida

Logistický a priemyselný park Veľká Ida

Najmodernejší priemyselný park na Slovensku

 

Priemyselný park Veľká Ida s celkovou výmerou 30,62 hektára je doteraz najväčší projekt skupiny KORSO Group. V logisticko-priemyselnom parku je momentálne zamestnaných viac ako 1 200 ľudí no v blízkej dobe sa počíta, že si v parku nájde uplatnenie až 2 500 ľudí z okolitých miest a obcí.  V súčasnosti pripravujeme opätovné rozšírenie priemyselného parku, ktorý tak ponúkne ďalších takmer 62 000 m2 (6,2 ha). Priemyselný park má všetky pozemky kompletne napojené na infraštruktúru, a teda je schopný dodávať všetky média v požadovanom množstve aj pre energeticky veľmi náročné priemyselné odvetvia.

Pre zabezpečenie stabilnej a dostatočnej kapacity elektrickej energie pre už etablované spoločnosti ako aj pre spoločnosti, ktoré tu plánujú výstavbu sme sa spolupodieľali pri realizácií výstavby transformačnej stanice 110/22kV, ktorú kolaudovala spoločnosť ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o. (člen skupiny ENGIE) s výkonom 2×12,5 MW a s možnosťou maximálneho výkonu až 2×25 MW.

Okrem toho sú zabezpečené aj nadštandardné dodávky zemného plynu (870 m3/hod) s možnosťou ďalšieho navýšenia kapacity pre potreby budúcich investorov a vysokokapacitného vodného hospodárstva.

 

Etablované spoločnosti v parku:

  • IEE Sensing Slovakia a.s.spoločnosť sa zameriava na výrobu snímacích systémov (senzorika) pre automobilový priemysel, spoločnosť zamestnáva 750 zamestnancov.
  • Oerlikon Balzers Coating Slovakia s. r. o.spoločnosť má v priemyselnom parku 2 výrobné haly a zameriava sa na poruchovú úpravu súčiastok. Zároveň zriadili aj výskumno-vývojové stredisko. Spoločnosť zamestnáva 250  zamestnancov.
  • Dominion Steelcon Slovakia s.r.o. – výrobný program spoločnosti je zameraný na výrobu oceľových komínov pre priemysel, spoločnosť má v pláne zamestnať okolo 150 zamestnancov.

 

Technické parametre priemyselného parku Veľká Ida:

Cestná doprava: priemyselný park je vzdialený 20 km od mesta Košice, 3,5 km od križovatky ciest E58 a budúcej R2, 15 km od diaľnice D1 a taktiež má priame napojenie na cestu E 58.

Železničná doprava: nákladná železničná vlečka v obci Veľká Ida je od priemyselného parku vzdialená 6 km a širokorozchodná v US Steel je vzdialená len 8 km.

Letecká doprava: letisko Košice je vzdialené 10 km od Priemyselného parku Veľká Ida.

Energetická kapacita: dodávka el. energie je zabezpečená prostredníctvom transformačnej stanice 110/22 kV s výkonom 12,5 MW a možnosťou zvýšenia inštalovania výkonu na 25 MW.

Vodovod: DN 150,  Qmax 15 l/s max kapacita až do 24 l/s.

Plynovod: vnútroareálové rozvody STL DN 150, Qmax 870 m3/hod.